01. Khái niệm giao dịch thuật toán

Giới thiệu về giao dịch bằng thuật toán và các lợi thế của việc tận dụng công nghệ

02. Lợi thế của giao dịch thuật toán

Giới thiệu về giao dịch bằng thuật toán và các lợi thế của việc tận dụng công nghệ

03. Rủi ro trong giao dịch thuật toán

Bài viết phân tích ba rủi ro nghiêm trọng cần tránh bao gồm: vòng lặp mua/bán, lỗi dữ liệu và thanh khoản thấp ngoài mong đợi

54. Giao dịch thuật toán có phù hợp với tất cả nhà đầu tư

Giao dịch bằng thuật toán sẽ chỉ dành cho một số ít nhà đầu tư hay tổ chức và không phải là công cụ đại chúng cho tất cả mọi người

10. Khác biệt giữa chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh

Thời gian hoàn thành giao dịch, độ phức tạp của cơ sở dữ liệu, thuế và phí là các điểm khác nhau chính và đem lại lợi thế cho thị trường phái sinh

50. Giao dịch thuật toán có phải trò chơi có tổng bằng 0

Tùy theo cách tiếp cận sẽ quyết định giao dịch thuật toán có là trò chơi tổng bằng 0

11. Hướng dẫn hình thành giả thuyết thuật toán

Xây dựng giả thuyết thuật toán là một giai đoạn đơn giản nhưng rất quan trọng

05. Giao dịch bán tự động

Khái niệm giao dịch bán tự động và ứng dụng ở Việt Nam