Thực tiễn giao dịch thuật toán tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Cuốn sách khái quát hóa toàn bộ quá trình xây dựng hệ thống giao dịch thuật toán từ những bước nền tảng cơ sở cho đến giai đoạn phức tạp

01. Khái niệm giao dịch thuật toán

Giới thiệu về giao dịch bằng thuật toán và các lợi thế của việc tận dụng công nghệ

02. Lợi thế của giao dịch thuật toán

Giới thiệu về giao dịch bằng thuật toán và các lợi thế của việc tận dụng công nghệ

03. Rủi ro trong giao dịch thuật toán

Bài viết phân tích ba rủi ro nghiêm trọng cần tránh bao gồm: vòng lặp mua/bán, lỗi dữ liệu và thanh khoản thấp ngoài mong đợi

60. Tổng quan Algotrade Lab

Vì sao trải nghiệm giao dịch thuật toán sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho bạn

61. Giới thiệu thuật toán SMA

Giới thiệu thuật toán SMA sử dụng trong hệ thống giao dịch thuật toán trải nghiệm - Algotrade Lab

62. Hướng dẫn đăng ký API tại CTCP chứng khoán SSI

Hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký API tại SSI

63. Bắt đầu trải nghiệm Algotrade Lab

Đăng ký tài khoản → Algotrade Lab → Đăng nhập → Kết nối API → Cấu hình tham số thuật toán → Khởi chạy thuật toán → Giám sát thuật toán

10. Khác biệt giữa chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh

Thời gian hoàn thành giao dịch, độ phức tạp của cơ sở dữ liệu, thuế và phí là các điểm khác nhau chính và đem lại lợi thế cho thị trường phái sinh

04. Thành tố cơ bản để xây dựng hệ thống giao dịch thuật toán

Thuật toán hay phương pháp đầu tư, cơ sở dữ liệu, API của công ty chứng khoán, kỹ năng lập trình, dữ liệu thời gian thực là những yêu cầu bắt buộc

29. API giao dịch chứng khoán tại thị trường Việt Nam

API là các phương thức, giao thức kết nối với các thư viện và ứng dụng khác, viết tắt của “application programming interface”

06. 09 bước phát triển thuật toán

Hình thành giả thuyết về thuật toán, thu thập dữ liệu, làm sạch dữ liệu, kiểm thử dữ liệu quá khứ, tối ưu hoá, kiểm thử dữ liệu tương lai, giao dịch nhỏ, giao dịch thật là các bước tiêu chuẩn để phát triển một thuật toán

45. Tiêu chí Kelly – định nghĩa và ứng dụng

Cách áp dụng tiêu chí Kelly trong giao dịch thuật toán

30. Quy trình tìm kiếm nguồn dữ liệu nhanh nhất

Làm thế nào ALGOTRADE định lượng nguồn dữ liệu nhanh nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam

46. Tối ưu hóa vốn

Bỏ qua 1% - 5% tín hiệu có thể cải thiện lợi nhuận toàn hệ thống

41. Đánh giá thực thi giao dịch với đối chuẩn TWAP và VWAP

Giai đoạn thực thi giao dịch ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn như thế nào?

22. Chiến lược: Beta vượt trội

Chiến lược đầu tư mở rộng của chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu cải thiện hiệu suất so với đối chuẩn

47. Tối ưu hóa Beta

Tại Thị trường chứng khoán Việt Nam, ALGOTRADE khuyến nghị Beta toàn hệ thống tối ưu từ 0.8 đến 1.2

51. Hành động thế nào khi nghi ngờ thuật toán đang vận hành

Tin tưởng thuật toán của bạn là lựa chọn tốt nhất trong dài hạn

50. Giao dịch thuật toán có phải trò chơi có tổng bằng 0

Tùy theo cách tiếp cận sẽ quyết định giao dịch thuật toán có là trò chơi tổng bằng 0

31. Nền tảng triết học giai đoạn kiểm thử

Triết lý đúng đắn sẽ dẫn bạn đi đúng đường

11. Hướng dẫn hình thành giả thuyết thuật toán

Xây dựng giả thuyết thuật toán là một giai đoạn đơn giản nhưng rất quan trọng

23. Chiến lược: Truy vết

Extended investment strategy of passive investing with the goal of improving performance against benchmarks

09. 06 yếu tố tạo nên một thuật toán giao dịch hoàn chỉnh

Bên cạnh hai yếu tô bắt buộc là điểm mở vị thế và điểm chốt lời, một chiến lược giao dịch bằng thuật toán còn cần ra quyết định về điểm cắt lỗ, thị trường, tỷ trọng vị thế, chiến lược giao dịch để trở nên hoàn chỉnh.

13. Chiến lược: Trung lập thị trường

Kết quả đầu tư phụ thuộc chủ yếu vào việc đánh giá và lựa chọn đúng danh mục cổ phiếu tiềm năng, không phụ thuộc nhiều vào biến động lên xuống mỗi ngày của thị trường

14. Chiến lược: Quán tính giá

Khi xu hướng được thiết lập, nhà đầu tư tin rằng xu hướng đó sẽ tiếp tục kéo dài

15. Chiến lược: Hồi quy trung vị

Giá thị trường của mỗi cổ phiếu sẽ dao động xung quanh giá trị nội tại của cổ phiếu

16. Chiến lược: Hướng sự kiện

Sau một sự kiện lớn, định giá công ty và giá trị trường có thể có chênh lệch và đây là cơ hội cho nhà đầu tư

17. Chiến lược: Tạo lập thị trường

Nhà tạo lập thị trường mua bán cùng một loại chứng khoán tại cùng một thời điểm với tần suất rất cao

18. Chiến lược: Lướt sóng siêu ngắn

Lướt sóng siêu ngắn là nghệ thuật tích lũy nhiều khoảng lợi nhuận nhỏ trong thời gian ngắn

19. Chiến lược: Hành động trước tái cân bằng quỹ chỉ số

Dự báo và hành động trước một bước so với thời điểm tái cân bằng quỹ chỉ số

20. Chiến lược: Chênh lệch giá

Tận dụng sự kém hiệu quả của thị trường để thu được lợi nhuận mà không phải chịu nhiều rủi ro

21. Chiến lược: Lưới

Tận dụng sự kém hiệu quả của thị trường để thu được lợi nhuận mà không phải chịu nhiều rủi ro

44. Maximum Drawdown (MDD) trong giao dịch thuật toán

Giải thích Maximum drawdow (MDD) và ứng dụng trong giao dịch thuật toán

53. Phần mềm bên thứ ba trong giao dịch thuật toán

Phân tích thế mạnh và điểm yếu của phần mềm bên thứ ba

56. Học lập trình thế nào để trở thành nhà giao dịch thuật toán

Giới thiệu về giao dịch theo thuật toán và những lợi thế chính của việc sử dụng công nghệ

12. Tổng quan các chiến lược giao dịch

Giới thiệu các chiến lược giao dịch thuật toán phổ biến trên thị trường

43. Đánh giá tỷ suất lợi nhuận

Góc nhìn về tỷ suất lợi nhuận trong giao dịch thuật toán

08. Thuật toán thực thi tối ưu hóa chi phí giao dịch

Hạn chế tác động của lệnh giao dịch lớn tới giá thị trường theo chiều hướng bất lợi bằng cách sử dụng thuật toán POV, VWAP, TWAP

32. Các lỗi nghiêm trọng trong giai đoạn kiểm thử dữ liệu quá khứ

Các lỗi làm mất ý nghĩa của quá trình kiểm thử dữ liệu quá khứ

07. Phân biệt hai nhóm thuật toán

Mô tả hai nhóm thuật toán chính và mục đích sử dụng của mỗi nhóm

05. Giao dịch bán tự động

Khái niệm giao dịch bán tự động và ứng dụng ở Việt Nam

37. Ý nghĩa của kiểm thử dữ liệu tương lai

Vai trò của Kiểm thử dữ liệu tương lai trong quá trình đánh giá thuật toán

24. Giao dịch thuật toán công nghệ cao

Giới thiệu một số chiến lược giao dịch thuật toán hiện đại

33. Mô-đun kiểm thử dữ liệu quá khứ

Tại sao mô-đun kiểm thử dữ liệu quá khứ lại quan trọng đặc biệt đối với nhà đầu tư tổ chức và cách phát triển

25. Tài chính hành vi trong hình thành giả thuyết thuật toán

Giới thiệu một số chiến lược giao dịch thuật toán hiện đại

26. Dữ liệu chuẩn trong giao dịch thuật toán

Giới thiệu một số chiến lược giao dịch thuật toán hiện đại

42. Đo lường hao phí thực thi giao dịch

Thâm hụt thực thi giao dịch gồm những chi phí thành phần nào

54. Giao dịch thuật toán có phù hợp với tất cả nhà đầu tư

Giao dịch bằng thuật toán sẽ chỉ dành cho một số ít nhà đầu tư hay tổ chức và không phải là công cụ đại chúng cho tất cả mọi người

64. Kinh nghiệm cấu hình và giám sát thuật toán SMA

Hướng dẫn tùy chỉnh và giám sát để đạt mức độ trải nghiệm tốt nhất

27. Hướng dẫn làm sạch dữ liệu

Dữ liệu sạch, chính xác, đầy đủ là nền tảng căn bản của hệ thống giao dịch thuật toán. Dữ liệu quá khứ không chính xác sẽ ảnh hưởng đến quá trình đánh giá hiệu quả thuật toán.

28. Quản lý dữ liệu trong giao dịch thuật toán

Về cơ bản, có hai nhóm dữ liệu chính trong giao dịch thuật toán, dữ liệu giao dịch đầu vào (dữ liệu thị trường, dữ liệu tài chính, dữ liệu hàng hóa, v.v.) và dữ liệu giao dịch đầu ra (dữ liệu giao dịch thuật toán). Trong một số trường hợp, dữ liệu gi

34. Tối ưu thuật toán giao dịch

Để sẵn sàng giao dịch trong môi trường thật, một thuật toán giao dịch phải có nền tảng lý luận, khác với những mẫu hình tạo ra lợi nhuận nhưng không thể diễn giải được. Những mẫu hình này có thể được tìm bằng cách vét cạn từ dữ liệu quá khứ. Dữ liệu

35. Các kỹ thuật tránh hiện tượng quá khớp

Trong thống kê, hiện tượng quá khớp là kết quả của phép phân tích quá chính xác trên một tập dữ liệu cụ thể, qua đó thất bại khi so khớp với tập dữ liệu khác hoặc dự đoán tương lai. Hiện tượng quá khớp xảy ra khi phần nhiều biến động thặng dư (residu

58. Dữ liệu giao dịch khối ngoại

Khối ngoại được sử dụng để chỉ các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mở tài khoản và tham gia giao dịch tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Khối ngoại có thể là cá nhân, tổ chức hoặc các quỹ đầu tư nước ngoài như Vinacapital VietNam(VOF), VietNam Holdin

59. Giá trị giao dịch lũy kế trong ngày của khối ngoại trên VN30

Giá trị giao dịch lũy kế trong ngày của khối ngoại trên VN30 có thể đóng góp vai trò rất quan trọng trong việc định hướng xu hướng thị trường cơ sở và phái sinh trong ngắn hạn và trung hạn, đặc biệt có ý nghĩa với các thuật toán giao dịch trong ngày.

Mẫu hình vai đầu vai

Mẫu hình vai đầu vai là một trong những mẫu hình phân tích kỹ thuật phổ biến trong giao dịch chứng khoán. Mẫu hình này giúp nhận diện sự đảo chiều của xu hướng giá, thường được sử dụng để dự đoán sự kết thúc của xu hướng tăng hoặc giảm. Trong giao dị