Giới thiệu sách "Thực tiễn giao dịch thuật toán tại thị trường chứng khoán Việt Nam"

Cuốn sách khái quát hóa toàn bộ quá trình xây dựng hệ thống giao dịch thuật toán từ những bước nền tảng cơ sở cho đến giai đoạn phức tạp

01. Khái niệm giao dịch thuật toán

Giới thiệu về giao dịch bằng thuật toán và các lợi thế của việc tận dụng công nghệ

05. Giao dịch bán tự động

Khái niệm giao dịch bán tự động và ứng dụng ở Việt Nam

11. Hướng dẫn hình thành giả thuyết thuật toán

Xây dựng giả thuyết thuật toán là một giai đoạn đơn giản nhưng rất quan trọng

06. 09 bước phát triển thuật toán

Hình thành giả thuyết về thuật toán, thu thập dữ liệu, làm sạch dữ liệu, kiểm thử dữ liệu quá khứ, tối ưu hoá, kiểm thử dữ liệu tương lai, giao dịch nhỏ, giao dịch thật là các bước tiêu chuẩn để phát triển một thuật toán

04. Thành tố cơ bản để xây dựng hệ thống giao dịch thuật toán

Thuật toán hay phương pháp đầu tư, cơ sở dữ liệu, API của công ty chứng khoán, kỹ năng lập trình, dữ liệu thời gian thực là những yêu cầu bắt buộc

33. Mô-đun kiểm thử dữ liệu quá khứ

Tại sao mô-đun kiểm thử dữ liệu quá khứ lại quan trọng đặc biệt đối với nhà đầu tư tổ chức và cách phát triển

37. Ý nghĩa của kiểm thử dữ liệu tương lai

Vai trò của Kiểm thử dữ liệu tương lai trong quá trình đánh giá thuật toán

53. Phần mềm bên thứ ba trong giao dịch thuật toán

Phân tích thế mạnh và điểm yếu của phần mềm bên thứ ba

Hướng dẫn đóng góp nội dung

Nếu bạn muốn chia sẻ kiến ​​thức và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực giao dịch bằng thuật toán tại Việt Nam, chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu của mình ngay

Thay đổi cách tính giá đáo hạn phái sinh – khả năng phát triển thuật toán hồi quy trung vị

Chiến thuật đầu tư hồi quy trung vị có thể kiếm được lợi nhuận từ thay đổi cách tính giá đáo hạn phái sinh

60. Tổng quan Algotrade Lab

Vì sao trải nghiệm giao dịch thuật toán sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho bạn

64. SMA Algorithm Configuration and Monitoring Experience

Hướng dẫn tùy chỉnh và giám sát để đạt mức độ trải nghiệm tốt nhất

63. Experience Algotrade Lab

Đăng ký tài khoản → Algotrade Lab → Đăng nhập → Kết nối API → Cấu hình tham số thuật toán → Khởi chạy thuật toán → Giám sát thuật toán