Thực tiễn giao dịch thuật toán tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Cuốn sách khái quát hóa toàn bộ quá trình xây dựng hệ thống giao dịch thuật toán từ những bước nền tảng cơ sở cho đến giai đoạn phức tạp

Mẫu hình vai đầu vai

Mẫu hình vai đầu vai là một trong những mẫu hình phân tích kỹ thuật phổ biến trong giao dịch chứng khoán. Mẫu hình này giúp nhận diện sự đảo chiều của xu hướng giá, thường được sử dụng để dự đoán sự kết thúc của xu hướng tăng hoặc giảm. Trong giao dị

59. Giá trị giao dịch lũy kế trong ngày của khối ngoại trên VN30

Giá trị giao dịch lũy kế trong ngày của khối ngoại trên VN30 có thể đóng góp vai trò rất quan trọng trong việc định hướng xu hướng thị trường cơ sở và phái sinh trong ngắn hạn và trung hạn, đặc biệt có ý nghĩa với các thuật toán giao dịch trong ngày.

Thay đổi cách tính giá đáo hạn phái sinh – khả năng phát triển thuật toán hồi quy trung vị

Chiến thuật đầu tư hồi quy trung vị có thể kiếm được lợi nhuận từ thay đổi cách tính giá đáo hạn phái sinh

Key Insights From Career Development of “Quant King - Jimsimons

James Harris Simons (April 25, 1938 – May 10, 2024) was an American hedge fund manager, investor, mathematician, and philanthropist. He was the founder of Renaissance Technologies and the Medallion Fund and also known as the “Quant King”. He was very

Hướng tích hợp ý kiến chuyên gia

Trong giao dịch thuật toán, thường xảy ra tình huống người dùng cuối có thêm thông tin ảnh hưởng đến quyết định phân bổ vốn trong danh mục đầu tư. Ví dụ, một nhà quản lý quỹ có kiến thức sâu rộng về kinh tế vĩ mô và địa chính trị, hoặc có thông tin c