53. Phần mềm bên thứ ba trong giao dịch thuật toán

Phân tích thế mạnh và điểm yếu của phần mềm bên thứ ba

56. Học lập trình thế nào để trở thành nhà giao dịch thuật toán

Giới thiệu về giao dịch theo thuật toán và những lợi thế chính của việc sử dụng công nghệ

Thay đổi cách tính giá đáo hạn phái sinh – khả năng phát triển thuật toán hồi quy trung vị

Chiến thuật đầu tư hồi quy trung vị có thể kiếm được lợi nhuận từ thay đổi cách tính giá đáo hạn phái sinh

Hướng dẫn đóng góp nội dung

Nếu bạn muốn chia sẻ kiến ​​thức và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực giao dịch bằng thuật toán tại Việt Nam, chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu của mình ngay