Thay đổi cách tính giá đáo hạn phái sinh – khả năng phát triển thuật toán hồi quy trung vị

Chiến thuật đầu tư hồi quy trung vị có thể kiếm được lợi nhuận từ thay đổi cách tính giá đáo hạn phái sinh

Hướng dẫn đóng góp nội dung

Nếu bạn muốn chia sẻ kiến ​​thức và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực giao dịch bằng thuật toán tại Việt Nam, chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu của mình ngay

Chỉ số Information Ratio

Chỉ số Information Ratio là công cụ đo hiệu suất trong tài chính để đánh giá lợi nhuận tương đối được điều chỉnh theo rủi ro của danh mục đầu tư.

Các thiên kiến trong Giao dịch Thuật toán

Trong thời đại số, giao dịch thuật toán tạo ra một cuộc cách mạng trong chiến lược đầu tư. Giao dịch thuật toán trang bị cho các nhà quản lý những công cụ mạnh mẽ để xây dựng và thực thi danh mục. Các thuật toán đem lại tốc độ và sự chính xác, nhưng

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến

Chỉ báo kỹ thuật là các phép tính toán học được sử dụng trong thị trường tài chính để phân tích dữ liệu về giá, khối lượng giao dịch. Mục đích chung của việc sử dụng các chỉ báo này là để dự đoán xu hướng giá, xác định các điểm mua bán tiềm năng và đ

Dự đoán giá cổ phiếu – Một phân ngành trong khoa học xã hội

Chỉ dựa trên dữ liệu, như báo cáo tài chính, giá, khối lượng và các báo cáo vĩ mô trong khi áp dụng các mẫu hình mạnh mẽ kết hợp trí tuệ nhân tạo và học máy, mọi lập luận đều cho thấy rằng: dự đoán giá cổ phiếu, mặc dù không hoàn toàn là một bước đi

05 yếu tố cá nhân định hình chiến lược đầu tư

Mỗi cá nhân đều có mục tiêu khác nhau khi tham gia đầu tư. Mục tiêu đầu tư có thể là bảo toàn vốn cho nghỉ hưu, tăng trưởng vốn hay tạo ra dòng thu nhập đều đặn để chi trả cho các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn, v.v. Xác định rõ ràng mục tiêu đầu tư là