Hướng tích hợp ý kiến chuyên gia

Đăng lúc 1720581370,938647

Trong giao dịch thuật toán, thường xảy ra tình huống người dùng cuối có thêm thông tin ảnh hưởng đến quyết định phân bổ vốn trong danh mục đầu tư. Ví dụ, một nhà quản lý quỹ có kiến thức sâu rộng về kinh tế vĩ mô và địa chính trị, hoặc có thông tin chuyên sâu về các sự kiện sắp xảy ra, có thể muốn điều chỉnh danh mục đầu tư bằng cách bán đi một số cổ phiếu nhất định và mua thêm những cổ phiếu khác dựa trên những thông tin này.

Tuy nhiên, việc can thiệp trực tiếp vào danh mục đầu tư hiện hữu có thể đặt ra thách thức về tính toàn vẹn của dữ liệu, gây khó khăn trong việc đánh giá chính xác hiệu suất của hệ thống giao dịch cũng như quá trình ra các quyết định tiếp theo. Lưu ý rằng, những ý kiến chuyên môn này thường mang tính chủ quan và không thể dễ dàng chuyển đổi thành chuỗi logic để tích hợp vào thuật toán.

Dưới đây là một số đề xuất giúp đảm bảo sự cân bằng giữa tính toàn vẹn của thuật toán và ý kiến từ chuyên gia.

Cho phép can thiệp

Để tận dụng hiệu quả ý kiến từ chuyên gia, nên cho phép điều chỉnh danh mục đầu tư hiện hữu là cần thiết. Ngoài lựa chọn trên, không có phương pháp thay thế nào có thể tận dụng thông tin giá trị từ chuyên gia để cải thiện danh mục đầu tư hiện tại. Để đảm bảo tính minh bạch và giảm thiểu sự không chắc chắn, nên công bố danh mục đầu tư mục tiêu và lý do điều chỉnh trước giai đoạn thực thi. Phương pháp này không chỉ giảm thiểu sự can thiệp cảm tính mà còn có ích cho các phân tích sau này. Mặc dù có khác biệt so với quan điểm thông thường, việc lưu lại ý kiến của chuyên gia trước khi thực thi là phương pháp được khuyến nghị nhằm đạt được sự tăng trưởng bền vững.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tùy chỉnh ý kiến chuyên gia trong thuật toán bán tự động

Để đảm bảo tính toàn vẹn của thuật toán ban đầu, tất cả ý kiến từ chuyên gia nên được thực hiện trong một thuật toán bán tự động riêng biệt. Quá trình này bao gồm việc tách biệt hai tài khoản giao dịch bằng phương pháp hạch toán song song, từ đó đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu cho cả hai thuật toán.

Có thể đơn giản hoá quá trình này thành hai bước: thứ nhất, thuật toán ban đầu vận hành mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài; thứ hai, dựa trên danh mục đầu tư của thuật toán ban đầu, chuyên gia sử dụng thuật toán bán tự động để thực thi chiến lược. Quá trình này được theo dõi riêng biệt trong thuật toán bán tự động và không ảnh hưởng trực tiếp đến thuật toán ban đầu. Đáng lưu ý, thuật toán bán tự động có thể bán các công cụ tài chính từ thuật toán ban đầu, mặc dù, đây không phải là một thông lệ trong giao dịch thuật toán. Nói một cách đơn giản, thuật toán bán tự động sử dụng tài sản từ thuật toán gốc để thực hiện hành động của riêng nó.

Đo lường hiệu suất của chuyên gia

Dựa trên các lệnh khớp của chuyên gia, các chỉ số như tỷ suất lợi nhuận, độ sụt giảm tối đa, tỷ lệ Sharpe và chỉ số Information Ratio có thể được xác định như một thuật toán điển hình. Sau khi phân tích kỹ lưỡng về hiệu suất của chuyên gia, có thể đưa ra quyết định về cách sử dụng ý kiến chuyên gia để tối ưu hóa hiệu suất tổng thể của hệ thống giao dịch. Cần lưu ý rằng, khi hai thuật toán chạy song song trên cùng một tài khoản, tổng lợi nhuận phải bằng tổng của thuật toán ban đầu và thuật toán bán tự động.

Đánh giá hiệu suất của chuyên gia

Đánh giá hiệu suất của chuyên gia là một giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống giao dịch. Cần thực hiện một đánh giá cụ thể để xác định tác động của ý kiến chuyên gia đối với hiệu suất hệ thống.

Trong một kịch bản lý tưởng, ý kiến chuyên gia sẽ tạo ra alpha đáng kể. Trong những trường hợp như vậy, việc tích hợp quyết định của chuyên gia vào giao dịch thủ công trở thành lựa chọn lý tưởng. Thậm chí, nếu khả thi, việc tích hợp quy trình ra quyết định của chuyên gia như một tính năng trong thuật toán chính là mục tiêu cuối cùng.

Tuy nhiên, khi kết quả không như mong đợi, hoặc thậm chí là tiêu cực, cần áp dụng một cách tiếp cận khác. Việc hoàn toàn dựa vào thuật toán ban đầu mà không có bất kỳ đánh giá nào từ chuyên gia có thể là lựa chọn tối ưu. Chiến lược này giúp duy trì hiệu suất đồng thời tiết kiệm thời gian quý báu của chuyên gia. Dù thế nào, các lợi ích từ ý kiến chuyên gia cần được đánh giá cụ thể, mặc dù cách tiếp cận này có thể gặp khó khăn trong một số trường hợp nhất định.

Tóm lại, ý kiến chuyên gia có thể xem như một thuật toán độc lập vận hành song song với hệ thống giao dịch trực tiếp. Điểm khác biệt chính nằm ở khả năng của chuyên gia trong việc tận dụng danh mục đầu tư hiện tại để tối ưu hoá hiệu suất giao dịch. Đánh giá ý kiến chuyên gia thông qua các tham số như tỷ lệ Sharpe, tỷ suất lợi nhuận, và độ sụt giảm tối đa giúp lượng hóa giá trị tổng thể của những ý kiến này, từ đó đưa ra các quyết định trong tương lai.