Hướng dẫn đóng góp nội dung

Đăng lúc 1649818428,9

Gửi các chuyên gia giao dịch bằng thuật toán,

 

Nếu bạn muốn chia sẻ kiến ​​thức và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực giao dịch bằng thuật toán tại Việt Nam, chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu của mình ngay tại đây. Sau đây là các chuẩn mực cơ bản để bạn có thể đóng góp nội dung vào AlgoTrade Knowledge Hub:

 • Tính hữu ích: Các chủ đề liên quan đến công nghệ mới, thông tin đương đại, kiến ​​thức chuyên ngành, góc nhìn phá cách hoặc các chủ đề truyền thống nhưng tập trung vào sự khác biệt khi triển khai tại Việt Nam mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng giao dịch bằng thuật toán ở Việt Nam;

 • Tính nguyên bản: Khác biệt trong cách tiếp cận hoặc cách trình bày trong khi đảm bảo nội dung là nguyên bản. Tránh việc dịch thuật trực tiếp không bao gồm các nội dung mới;

 • Tính Việt Nam: Các chủ đề nên tập trung vào các vấn đề cụ thể ở Việt Nam. Chúng ta đều biết, giao dịch thuật toán đã phát triển lâu năm trên toàn cầu và không phải là một chủ đề mới. Do đó, kinh nghiệm và kiến ​​thức giao dịch thực tế tại Việt Nam sẽ mang nhiều giá trị và được ưu tiên.

 

Tất cả nội dung đóng góp cho chúng tôi qua email: knowledgehub@algotrade.vn

 

Nếu bài viết của bạn được chọn, bạn sẽ được ghi nhận là tác giả đồng thời nhận được một món quà nhỏ từ AlgoTrade như lòng biết ơn của chúng tôi đối với sự đóng góp của bạn.

 

Sau đây là một số chủ đề phổ biến trong trường hợp bạn cần ý tưởng ban đầu:

 • Giao dịch bằng thuật toán

 • Môi trường pháp lý

 • Kiểm thử dữ liệu quá khứ

 • Dữ liệu

 • Tối ưu hóa

 • Giao dịch trên môi trường thật

 • Sách và các tài nguyên kiến thức khác

 • Chiến lược phát triển thuật toán (Giao dịch tần suất cao, Tạo lập thị trường, Giao dịch theo xu hướng, v.v.)