21. Chiến lược: Lưới

Đăng lúc 1683713813,899123

Chiến lược lưới có thể kiếm được lợi nhuận trong thị trường dao động ngang, trong khi có nguy cơ thua lỗ lớn trong thị trường có xu hướng.

Khái niệm 

Chiến lược lưới thiết lập một “lưới giá” liên tục mua và bán ở các mức giá được định trước để thu được lợi nhuận trong bất kỳ thị trường nào. Chiến lược lưới hoạt động tốt nhất trong một thị trường đi ngang dao động lớn.

Bảng dưới đây minh họa về thiết lập lưới trung lập trên cổ phiếu FPT: giá tham chiếu khởi điểm của lưới là 87.200 đồng, bước lưới là 800 đồng, và bước giá chốt lời là 800 đồng.

 

Các loại lưới 

  • Lưới trung lập. Lưới này hoạt động tốt nhất trong thị trường đi ngang. Lưới bắt đầu với các vị thế bằng 0 và tích lũy các vị thế mua nếu thị trường đi xuống hoặc các vị thế bán nếu thị trường đi lên.

  • Lưới hướng lên (lưới đánh bò). Lưới này hoạt động tốt nhất trong thị trường tăng giá. Lưới bắt đầu với một số vị thế mua thay vì không có vị thế.

  • Lưới hướng xuống (lưới đánh gấu). Lưới này hoạt động tốt nhất trong thị trường giá xuống. Lưới bắt đầu với một số vị thế bán thay vì không có vị thế.

Các tham số quan trọng

  • Khoảng giá giao dịch. Giá cao nhất và giá thấp nhất của lưới.

  • Lưới. Khoảng cách giữa mỗi lệnh đang chờ giao dịch và lợi nhuận/mắt lưới. Khoảng cách giữa mỗi lệnh đang chờ giao dịch có thể là một số cố định (lưới số học) hoặc một tỷ lệ phần trăm cố định (lưới hình học).

  • Cắt lỗ. Hệ thống có cho phép cắt lỗ không và khi nào sẽ kích hoạt?

Rủi ro

Chiến lược lưới hoạt động tốt nhất trong thị trường dao động ngang. Bất kỳ thị trường có xu hướng nào cũng có thể làm chiến lược này tích lũy số lượng lớn các vị thế ngược chiều xu hướng, do đó, có thể khiến toàn bộ tài khoản ghi nhận thua lỗ lớn.

Ví dụ, trong một thị trường tăng giá, một lưới trung lập sẽ bán khống và giữ nhiều vị thế hơn mỗi khi giá chứng khoán đạt đỉnh mới. Nếu chứng khoán này liên tục tạo đỉnh, lưới trung lập có thể tích lũy rất nhiều các vị thế bán, dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng.

Ứng dụng 

Chiến lược lưới có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể trong chế độ thị trường đi ngang, rất khác với cách tiếp cận theo xu hướng truyền thống. Vì vậy, bất kỳ công cụ giao dịch nào cũng có thể sử dụng lưới. Ngoài ra, vì tính đơn giản, chiến lược lưới là một trong những chiến lược có thể dễ dàng tự động hóa. Ngày nay, chiến lược lưới phổ biến nhất trên thị trường tiền tệ và tiền điện tử vì bản chất giao dịch 24/7, rất thuận lợi cho chiến lược này. Ở Việt Nam, chiến lược lưới cũng có thể được phát triển nhưng kiểm soát rủi ro là yếu tố then chốt do tính chất dao động cực lớn của thị trường nhỏ.