10. Khác biệt giữa chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh

Đăng lúc 1650194835,244

Hiện tại, số lượng nhà đầu tư sử dụng hệ thống giao dịch thuật toán tại Việt Nam còn hạn chế. Trong số đó, ước tính hơn 98% hệ thống giao dịch thuật toán tại Việt Nam vận hành trên thị trường chứng khoán phái sinh (hợp đồng tương lai chỉ số VN30F). Sự chênh lệch này là do một số khác biệt cơ bản giữa hai thị trường. Sau đây sẽ giải thích những khác biệt cơ bản đó.

Thời gian hoàn thành giao dịch

Khác biệt về thời gian hoàn thành giao dịch có thể giải thích hơn 60% lý do tại sao giao dịch thuật toán ưu tiên vận hành trên thị trường phái sinh thay vì thị trường cơ sở. Sự khác biệt này có thể hiểu là hệ thống giao dịch thuật toán trên thịtrường phái sinh có thể giao dịch tần suất cao. Trong khi đó, tần suất giao dịch sẽ rất hạn chế trên thị trường cơ sở vì phảiđợi 1,5 ngày giao dịch để bán cổ phiếu đã mua trong ngày.

Độ phức tạp của cơ sở dữ liệu

Hầu hết thuật toán giao dịch trên thị trường phái sinh sử dụng phân tích kỹ thuật chỉ bao gồm giá và khối lượng, là loại dữ liệu dễ thu thập và sắp xếp thành cơ sở dữ liệu.

Ngược lại, trên thị trường cơ sở, các thuật toán áp dụng phân tích cơ bản yêu cầu phải có báo cáo tài chính đầy đủ từ tất cả các công ty niêm yết tại Việt Nam, bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Không những vậy, các báo cáo này có cấu trúc khác nhau giữa các công ty sản xuất, dịch vụ thông thường và ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán. Đồng thời, cơ sở dữ liệu trên thị trường cơ sở còn yêu cầu kiến trúc dữ liệu, tốc độ truy vấn, làm sạch dữ liệu, v.v. Vì vậy, độ phức tạp của cơ sở dữ liệu trên thị trường cơ sở cao hơn nhiều so với thị trường phái sinh.

Lưu ý độ phức tạp của cơ sở dữ liệu còn gấp nhiều lần khi sử dụng thuật toán đa biến, yêu cầu nhiều loại dữ liệuhơn so với dữ liệu báo cáo tài chính.

Thuế và phí

Không bao gồm trượt giá, thuế, và phí giao dịch hai chiều trên thị trường phái sinh chỉ tương đương 30% so với thị trường cơ sở. Như vậy, ở góc độ này, thị trường phái sinh hấp dẫn nhà đầu tư hơn nhiều. Trên thực tế, giao dịch trên thị trường phái sinh thường trả phí cao hơn trong dài hạn do tỷ lệ vòng quay tài sản rất cao (không giới hạn số giao dịch mỗi ngày).

Có thể tóm tắt ba điểm khác biệt chính giữa giao dịch thuật toán trên thị trường cơ sở và thị trường phái sinh ở Việt Nam như sau:

 

Đối với nhà giao dịch thuật toán, trong cả ba điểm khác biệt trên, thị trường phái sinh luôn là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, chúng tôi đang thực hiện giao dịch thuật toán ở cả hai thị trường vì tiếp cận bằng phân tích cơ bản vượt trội hơn, đồng thời có nhiều cơ hội thông qua các chiến lược trung lập thị trường kết hợp cả thị trường cơ sở và thị trường phái sinh.