39. Kiểm thử giao dịch trên tài khoản nhỏ

Đăng lúc 1683736566,950598

Giao dịch trên tài khoản nhỏ là giai đoạn kiểm thử gần với môi trường thật nhất trước khi qua giai đoạn giao dịch thật. Giai đoạn này cực kỳ hữu ích vì những đặc tính được trình bày sau đây.

Kiểm thử giả định

Tất cả giả định trong các giai đoạn kiểm thử trước như trượt giá, số lần kích hoạt thuật toán trong ngày hay tỷ lệ khớp lệnh sẽ được chứng minh thông qua dữ liệu giao dịch trên môi trường thật. Lưu ý, một số giả định đặc thù chỉ có thể kiểm định với tài khoản có vốn lớn nên không thể kiểm thử trong giai đoạn này.

Kiểm thử hệ thống giao dịch

Tất cả giai đoạn kiểm thử khác đều không liên quan trực tiếp đến hệ thống giao dịch tự động. Đây là giai đoạn xử lý các lỗi (bug) còn tồn đọng, đồng thời kiểm tra độ tương thích của thuật toán với thượng tầng kiến trúc và hệ thống giao dịch thuật toán đang vận hành. Khi thuật toán vận hành đạt độ ổn định trên 99% so với giả định hoàn hảo thì xem như hệ thống giao dịch hoạt động tốt. Về nguyên tắc, kiểm thử giao dịch trên tài khoản nhỏ cho ra kết quả giao dịch đồng nhất với kiểm thử giao dịch trên giấy trong cùng khoảng thời gian thì được xem là kết quả hoàn hảo. Sau đây là những khác biệt quan trọng cần lưu ý khi đánh giá hồ sơ vận hành thuật toán trong giai đoạn này:

  • Thời gian khớp lệnh. Các giả định khớp lệnh trong các giai đoạn kiểm thử trước cho phép lệnh khớp ngay khi có tín hiệu mà không quan tâm đến sự chậm trễ về giá, xử lý dữ liệu, đặt lệnh. Do đó, so sánh thời gian khớp lệnh để đảm bảo độ sai lệch thấp (nhỏ hơn 02 giây) là tiêu chí rất quan trọng trong giai đoạn này. Đối với một số nhóm chiến lược đòi hỏi tốc độ cao, tối ưu khả năng thực thi của mã nguồn là nhân tố đóng góp tích cực cho hiệu suất thuật toán vì giảm độ trễ thực thi đồng nghĩa với giảm khả năng trượt giá và tận dụng được nhiều cơ hội hơn.

  • Giá khớp lệnh. Giá khớp lệnh thường được giả định theo giá hiện tại trừ một khoảng trượt giá. Nếu tính toán đúng thì về dài hạn, giả định này sẽ có tính hợp lý cao. Nếu trong vòng 30 giao dịch trở lên mà giá khớp lệnh thực tế so với lý thuyết chênh lệch trên 0.3 điểm đối với hợp đồng tương lai thì nhà giao dịch thuật toán cần kiểm tra lại giả định.

  • Khớp lệnh một phần hoặc không khớp. Đây là tình huống thường được bỏ qua trong các giao dịch giả lập, tuy nhiên, chắc chắn sẽ xảy ra trong giao dịch thật với một tài khoản đủ lớn.

  • Tỷ lệ khớp lệnh so với giả định. Thống kê khớp lệnh thực tế trên số tín hiệu có được của giai đoạn kiểm thử giao dịch trên tài khoản nhỏ so với các giai đoạn kiểm thử trước. Điều này đặc biệt quan trọng với các thuật toán sử dụng lệnh giới hạn.

  • Thời gian hoạt động (uptime). Kiểm tra độ ổn định của hệ thống. Nếu hệ thống vận hành ổn định dưới 99% thời gian giao dịch thì nhà giao dịch chưa nên đưa thuật toán vào giao dịch thật.

Lưu ý, đối với giao dịch đa thuật toán, hệ thống giao dịch được kiểm thử bằng phương pháp riêng, kiểm thử tài khoản nhỏ được xem là để kiểm tra độ tương thích của thuật toán với hệ thống hiện tại, không còn ý nghĩa kiểm thử hệ thống giao dịch.

Miễn trừ hiện tượng quá khớp khi vận hành đủ lâu

Đây là điểm trọng yếu nhất của giai đoạn kiểm thử giao dịch trên tài khoản nhỏ: bất cứ hình thức quá khớp nào cũng rất khó vượt qua được giai đoạn này. Thông thường, trên 30 giao dịch là đủ thông tin để đánh giá hồ sơ vận hành thuật toán.

Trường hợp kết quả giao dịch trên tài khoản nhỏ quá xấu so với các giai đoạn kiểm thử trước, nhà giao dịch thuật toán nên tập trung làm rõ khác biệt về kết quả là do ngẫu nhiên hay do giả định sai. Thông thường, hơn 95% trường hợp xuất phát từ giả định sai. Xác định rõ vấn đề sẽ giúp cải thiện đáng kể tư duy thuật toán.

Dưới đây là ví dụ minh hoạ một chuẩn đánh giá thuật toán trong giai đoạn giao dịch trên tài khoản nhỏ:

 

Khi hiệu suất giai đoạn kiểm thử giao dịch trên tài khoản nhỏ đạt một trong hai tiêu chí đạt thì chuyển qua giai đoạn giao dịch trên môi trường thật.