40. Vận hành thuật toán trên môi trường thật

Đăng lúc 1683736722,487792

Sau khi hoàn thành 08 giai đoạn từ hình thành giả thuyết thuật toán đến giao dịch trên tài khoản nhỏ, thuật toán đã có thể giao dịch trên môi trường thật và tạo ra lợi nhuận. Mong đợi tự động hóa 100% giao dịch để tiệm cận khái niệm “độc lập tài chính”, “tự do tài chính” hay “thu nhập bị động” là khả thi, tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm quan trọng cần chú ý trong giai đoạn này:

Thiết lập tham số

Tham số thuật toán giao dịch trên môi trường thật thường không khác biệt với giao dịch trên tài khoản nhỏ ngoại trừ vốn đầu tư. Tuy nhiên, điều này không còn đúng với thuật toán có vốn lớn, vì phải điều chỉnh tham số trong quá trình thực thi nhằm đảm bảo độ tương đồng của thuật toán khi vận hành trên môi trường thật so với giai đoạn kiểm thử. Do đó, cần đặc biệt lưu ý các thuật toán thuộc nhóm chiến lược tạo lập thị trường và trung lập thị trường.

Xác định kỳ vọng

Dựa trên kết quả kiểm thử dữ liệu quá khứ, tương lai, và nhóm thuật toán, nhà giao dịch có thể xác định các kỳ vọng cơ bản của thuật toán để phát hiện các sai biệt lớn ngoài mong đợi. Lưu ý rằng các tiêu chí không hoàn toàn giống nhau đối với mỗi thuật toán, tuy nhiên sau đây là vài tiêu chí cần có trước khi vận hành thuật toán trong môi trường thật:

  • Lợi nhuận kỳ vọng hàng năm;

  • MDD;

  • Sharpe;

  • Trượt giá trung bình.

Một số thuật toán cần chỉ báo sớm (leading indicators) và trong nhiều trường hợp các chỉ báo sớm này còn quan trọng hơn các chỉ báo nêu trên. Một số chỉ báo sớm dùng cho các chiến lược sử dụng lệnh giới hạn như:

  • Số tín hiệu mỗi tuần;

  • Số lệnh khớp/số tín hiệu.

Khi sai biệt đáng kể xảy ra ở bất kỳ tiêu chí nào, nhà giao dịch thuật toán cần hết sức lưu ý tìm hiểu để có khả năng thích ứng với các thông tin mới này, đặc biệt là trong 03 tháng đầu vận hành thuật toán. Cần chuẩn bị cho tình huống xấu bắt buộc phải dừng thuật toán tại một ngưỡng xác định trước, thường là một bội số của MDD.

Giám sát trực tuyến

Thời gian đầu của giai đoạn vận hành trên môi trường thật, nhà giao dịch nên giám sát trực tuyến để đảm bảo có thể xử lý vấn đề phát sinh theo thời gian thực. Vấn đề có thể phát sinh từ dữ liệu, thuật toán, hệ thống, công ty chứng khoán, hệ thống báo cáo. Những vấn đề này đặc biệt phổ biến với các thuật toán đầu tiên. Trong một số trường hợp đặc biệt, hệ thống không có khả năng đóng vị thế đã mở, buộc phải can thiệp thủ công. Sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm, nhà giao dịch thuật toán có thể bỏ qua tác vụ này.

Sửa lỗi kỹ thuật (bugs)

Mặc dù đã kiểm thử qua nhiều bước, một thuật toán khi vận hành vẫn không tránh khỏi lỗi kỹ thuật. Việc thỉnh thoảng phát sinh các lỗi kỹ thuật là hoàn toàn bình thường. Nhà giao dịch thuật toán nên sửa lỗi càng sớm càng tốt. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, các lỗi kỹ thuật thường phát sinh nhiều trong tháng đầu tiên, và sau đó sẽ giảm 90% trong các tháng tiếp theo.

Tinh chỉnh hệ thống

Có ba yếu tố thông thường dẫn đến việc phải tinh chỉnh hệ thống:

  • Thị trường tài chính luôn thay đổi. Một số thay đổi rất nhanh và tức thời như luật và chính sách. Điều này có thể hoàn toàn thay đổi môi trường đầu tư và cần tinh chỉnh hệ thống để kịp thời thích ứng.

  • Khái niệm ban đầu để hình thành giả thuyết thuật toán thay đổi. Sau thời gian, nhiều dữ liệu, thông tin được cập nhật khiến các giả thuyết ban đầu về thuật toán thay đổi. Khi các khái niệm này thay đổi, cần cân nhắc kiểm tra tính hợp lý và tinh chỉnh. Trong trường hợp thay đổi là quá lớn, nhà giao dịch thuật toán nên cân nhắc hình thành thuật toán mới.

  • Dữ liệu giao dịch thật cung cấp thêm thông tin quan trọng. Đây là vòng lặp phản hồi rất tích cực trong giao dịch thuật toán. Nhà giao dịch tạo ra thuật toán, thuật toán tạo ra dữ liệu, qua đó giúp nhà giao dịch thuật toán có thêm thông tin và góc nhìn phù hợp hơn, từ đó nâng cấp thuật toán lên phiên bản hoàn thiện hơn.

Phân bổ vốn đầu tư

Nhằm trả lời câu hỏi nếu có lợi nhuận hay thua lỗ khi vận hành thuật toán thì nhà giao dịch sẽ hành xử như thế nào? Sử dụng chiến thuật cố định vốn cho thuật toán nghĩa là sẽ rút ra lợi nhuận nếu có và ngược lại, hay chọn chiến lược lãi suất kép qua đó sẽ dùng tối đa vốn hiện có tại mỗi thời điểm. Quyết định này có thể ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất giao dịch của thuật toán trong dài hạn, đặc biệt là đối với giao dịch đa thuật toán.

 

Khi đã kiểm thử dữ liệu quá khứ và tương lai một cách khoa học, nhà giao dịch thuật toán có thể tự tin về khả năng sinh lời của thuật toán, ít nhất là trong ngắn hạn khi chưa có sự thay đổi đáng kể về môi trường, tuy nhiên, vẫn cần kiểm tra định kỳ đề phòng rủi ro.